Showing 1–15 of 97 results

進口優質水果 – 購買滿 HK$500,免費送貨上門 ! 世界各地直送最優質水果,多款香甜多汁水蜜桃,日本香印晴王葡萄,更可自訂水果組合,符合您既喜好及預算,每款水果更由人手挑選先,只會選最高質素既水果出貨!!家人,朋友,同事收到一定好開心 ! 歡迎公司或批發~